• 1
  • 2
  • 3

Het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning:
voor álle mantelzorgers in Nijmegen!

Het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning is een kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben. Het Coördinatiepunt brengt informele en formele zorg samen, benut kennis en stimuleert initiatieven van en voor mantelzorgers.

Wat is mantelzorg? Jonge mantelzorgers

Mantelzorgcompliment

Wilt u met ons meedenken?   Nationaal Mantelzorgpanel

Laatste nieuws

mantelzorg024 Familierelaties zijn niet altijd harmonieus. Bij mantelzorg neemt het aantal conflicten binnen de familie vaak toe bit.ly/1okdoPX

maandag 08 februari 2016

mantelzorg024 Het geheim van langer leven.. Hoe word je 100? Luister naar Gerda Bulstra op 9 maart. Meld je aan voor de themabijeenkomst 'Blue Zones'!

dinsdag 02 februari 2016

mantelzorg024 5 bruikbare tips om overbelasting onder mantelzorgers te voorkomen! bit.ly/1Re3cog

maandag 01 februari 2016

mantelzorg024 Grote variatie in mantelzorgwaardering 2015: mezzo.nl/artikel/grote-…

woensdag 20 januari 2016